top of page

OED EĞİTİMİ

OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR

27 Ağustos 2020 tarih 31226 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan İlk yardım yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik MADDE 11'in yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi almamış olan ilk yardımcılar veya ilk yardım eğitmenleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması konularını içeren, 2 saat süreli OED eğitimi aldıkları takdirde, OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam puan almış olmaları gerekir.

OED EĞİTİMİ NEDİR?

Otomatik eksternal defibrilatör cihazı kullanma eğitimi, herhangi bir kişinin ani kalp durması veya kalp krizi geçirmesi durumunda profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilmesi için tasarlanmış elektro şok cihazlarının kullanılması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla verilen eğitimlerdir.

OED EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR?

 

Sertifikalı ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından alınabilen bir eğitimdir. Otomatik eksternal defibrilatör cihazı ilk yardımcılar için özel olarak geliştirilmiş bir cihaz olup olay yerine sağlık görevlilerinin yardımı ulaşıncaya kadar kullanılmaktadır.

OED EĞİTİM İÇERİĞİ

 

İlk yardımcılar veya ilk yardım eğitmenleri OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması konularını içeren, 2 saat süren bu eğitimi alırlar.

SERTİFİKA

 

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam puan almış olmaları gerekir. Başarılı olan katılımcıların OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir.

bottom of page