top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

KURS HAKKINDA

Bir işyerinde çalışan tüm personelin, mevcut fiziki şartlar nedeniyle maruz kaldıkları risklerin hesaplanarak minimum seviyeye indirgenmesi veya ortadan kaldırılması için yürütülen tüm faaliyetlere İş Sağlığı ve Güvenliği adı verilmektedir. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR, NASIL SAĞLANIR?

Endüstri devriminden bu yana tüm kurum, kuruluş ve firmaların üretim merkezlerinde gerek insan gerekse de çevre şartlarından kaynaklanan büyüklü küçüklü binlerce kaza meydana gelmiştir. Bu kazaların oluşturduğu risk, işyerinin mevcut fiziki şartları ve bütün bunların personelin sağlık koşullarına yansıması ise 1980’lerden sonra sık sık gündeme getirilmiş, özellikle üretim bandını Asya ülkelerine kuran ülkelerin tutumu yasaları da zorunlu hale getirmiştir. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLU MU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmasının ardından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu resmen yürürlüğe girmiştir. 

6331 sayılı kanun uyarınca, işyerlerinde ‘tehlike’ sınıflarına uygun uzmanlık belgesine sahip uzmanların istihdam edilmesi zorunlu kılınmıştır. 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de yayınlanarak, ‘tehlike’ sınıflarına uygun sahip olunması gereken uzmanlık belgelerinin sınırları belirlenmiştir. 

Belirlenen sınıflandırmaya göre; 

- C Sınıfı İş Güvenliği Belgesi: Az tehlikeli

- B Sınıfı İş Güvenliği Belgesi: Az Tehlikeli ve Tehlikeli

- A Sınıfı İş Güvenliği Belgesi: Bütün Tehlike Sınıfları

olarak belirlenmiş, bu yetki sınıfına ait belgelere haiz olan uzmanların görev alacakları iş yerleri böylece netlik kazanmıştır. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NİN AMACI NEDİR?

Dünya genelindeki uygulamalarda yalnızca işyerlerini değil, yapılan her işi bünyesinde barındıran İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacı; bir işi yapan ya da yapacak olan her bireyin en temel hakkı olan ‘yaşam hakkı ve güvenliği’ni sağlamaktır. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR?

 • İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Amacı,

 • Genel Sağlık Kavramları,

 • Çalışma Hayatında İşverenin Yükümlülükleri,

 • Çalışma Hayatında İşçinin Yükümlülükleri,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Devletin Yükümlülükleri,

 • İşyeri Hekiminin Görev Tanımı ve Sorumlulukları,

 • Çalışma Hayatında Kadın ve Çocuk İşçilerin Korunması,

 • İşyerlerinde Mevzuatların Doğru Biçimde Uygulanması,

 • İş Kazası ve Muhtemel Riskler,

 • Sağlıklı Bir İşyerinde Uygulanması Gereken Kurallar,

 • Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yer alır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayınladığı son araştırma sonuçlarına göre bir işyerinde meydana gelen kazaların yüzde 98’i önlenebilir kazalardır. Bu nedenle, bütün tedbirlerin alınmasıyla birlikte bir işyerinde çalışanlara fiziki, sosyal ve psikolojik olarak en sağlıklı ortamın sunulması hedeflenir. Çalışanların olan ya da olması muhtemel tüm olumsuz koşullardan korunması, yalnızca maddi ve manevi tazminat riskini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda en iyi uyumu temin edeceğinden dolayı verimliliği maksimuma çıkarır. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ NASIL ALINIR?

Türkiye’de, çalışanların haklarının İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin kanun ile koruma altına alınmasının ardından üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulları ve özel öğretim kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmeye başlanmıştır. 

 

KİMLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALABİLİR?

- Mimar, Mühendis, Teknik Eleman ve Teknikerler,

- Üst Düzey Yönetici ve Yönetici Adayları,

- Şantiye Şefi ve Amirler,

- Departman Şefleri, 

- İlgili Bölümlerde Eğitim Alan Öğrenciler,

- Kariyer Hedefini Yönlendirmek İsteyenler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak çalışma hayatına olumlu yönde katkı yapabilir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alan kişiler, bir firmada bireysel olarak görev alabilmesinin yanı sıra Ortak Sağlık Güvenlik Büroları’nda (OSGB) da görev alarak çalışma hayatına devam edebilmektedir. 

Hemen her sektörde ‘güvenlik’ gerektiren ve risk barındıran faktörlerin farklı olmasından dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nin niteliği de büyük önem taşır. 

bottom of page