top of page

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İlk Yardım Eğitici Eğitimi, Sağlık Bakanlığı'ndan yetki alan kurumların düzenlediği ve katılımcıların eğitimci sertifikası alarak ilk yardım eğitmeni olmaya hak kazandıkları bir programdır.

BU SERTİFİKA NE İŞE YARAR?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi sonunda kazanılan sertifika ile

 • Eğitim merkezlerinde ilk yardım eğitmenliği yapılabilir;

 • İlk yardım eğitim merkezi açılabilir;

 • Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olunabilir.

 

KİMLER İLK YARDIM EĞİTMENİ OLABİLİR?

 

Tıp Doktorları, Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları), Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları), Veteriner Hekimler, Paramedikler, Psikolog, Fizikoterapist, Sağlık Mühendisi, Röntgen Teknisyenleri, Hayvan Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları), Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Klinik Psikolog, Fizyoterapist, Odyolog, Diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, Pedolog, Sağlık Fizikçisi, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Fizyoterapi teknikeri, Perfüzyonist, Radyoterapi teknikeri, Eczane teknikeri, İş ve uğraşı teknikeri, İş ve uğraşı terapisti, Elektronörofizyoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar teknisyeni, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, Ameliyathana teknikeri, Adli tıp teknikeri, Odyometri teknikeri, Diyaliz teknikeri

EĞİTİM SÜRESİ

 

Sağlık personelleri  5 gün Temel İlk Yardım Bilgileri Eğitim Programı'na katılıp, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde 3 günlük İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Becerisi Kurs Programı'na katılırlar.

 

Tıp doktorları ise sadece 3 günlük İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Becerisi Programı'na katılırlar.

 

Bu eğitimler, eğitimci eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilebilmektedir.

 • Tıp Doktorları için;

  • Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün

  • Toplam Süre: 5 gün

 • Diğer Sağlık Personeli için;
  (Tıp doktorları da bu programa katılabilir)

   

  • Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat]

  • İlkyardım Eğitimci Eğitimi: 3 gün

  • Toplam Süre: 5+3 gün (8 iş günü)

GEREKLİ BELGELER

 • 2 Adet vesikalık fotoğraf,

 • Diploma fotokopisi (noter onaylı),

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

bottom of page